Het artikel elders op deze website "ZeekRewards blijkt oplichting; Federale overheid USA sluit Piramidespel", heeft het nodige stof doen opwaaien. Ik heb vele reacties ontvangen. Sommige erg triest en gebaseerd op de bekende struisvogelpolitiek, andere reacties kwamen van distributeurs in paniek.

 

 

Wat is er aan de hand?

Distributeurs claimen onwetend te zijn met betrekking tot de eventuele fraude. Grote aantallen distributeurs geloven ook niet dat de wet is overtreden. Ze denken er al helemaal niet over na dat zij zelf, door meegezogen te zijn in ZeekRewards, onbewust strafbare feiten hebben begaan.

 

Het aanbieden van 'rendement' is het gevolg van danwel beleggen, danwel investeren. Om rendement aan te mogen bieden dient men in Nederland in het bezit te zijn van een vergunning verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten. De vergunning wordt uitsluitend verstrekt wanneer de aanvrager voldoet aan de 5 eisen: deskundigheid (aantoonbaar door de juiste WFT diploma's), vakbekwaamheid (aantoonbaar door opleiding en ervaring binnen de financiële dienstverlening), het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de aangesloten ondernemingen en de verbonden bemiddelaar (welke financiële producten worden op welke manier aangeboden) en de inrichting van de onderneming. Uitsluitend wanneer deze 5 eisen positief zijn bevonden kan de aanvrager van de vergunning deze vergunning ook echt krijgen.

 

Heeft u dus rendement aangeboden dan mag u zich zorgen gaan maken, omdat u de Nederlandse wetgeving heeft overtreden. Artikel 2:96, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht (WFT) is hiermee overtreden. Op grond van de bepalingen in dit wetsartikel dienen aanbieders van beleggingsdiensten (waar ZeekRewards in principe onder valt als er 'rendement' is beloofd - en u weet dondersgoed dat dit regelmatig heeft plaatsgevonden) over een vergunning van de AFM te beschikken.

 

Bij overtreding van artikel 2:96 treedt de boetewet in werking. Deze boete kan oplopen tot € 96.000,-.

 

 

De relatie tussen 'Penny stocks' en ZeekRewards

Penny stocks is een bestaande markt. Deze markt heeft niets te maken met ZeekRewards. ZeekRewards gebruikte penny stocks als handelsplatform. De reactie dat penny stocks legaal zijn staat in geen enkel verband met ZeekRewards. De uitvoering van ZeekRewards is waar het hier om gaat, en die is fraudeleus.

 

 

Distributeurs die rendement aanbieden

Zoals hierboven reeds op de Nederlandse situatie gebaseerd, hebben distributeurs in ZeekRewards rendement aangeboden. Dat maakt voor de distributeurs die niet in het bezit zijn van deze vergunning de aanbieding strafbaar. Ongeacht of penny stocks wel of niet mogen, de uitspraak van de SEC, die ongetwijfeld zal komen, kan in Nederland worden gevolgd.

 

 

Plukze wetgeving

Een vergevorderd middel wat de Nederlandse overheid heeft om frauduleus verdiend geld te confisceren is de 'Plukze wetgeving'. Deze wetgeving wordt regelmatig ingezet in drugs- en oplichtingszaken waar de overheid het crimineel verworven geld (inclusief eventuele goederen zoals auto's en woningen) 'afpakt'. Dit geld komt de schatkist ten goede. Er zal niemand schadeloos gesteld worden.

 

Plukze is een reële kans voor distributeurs in ZeekRewards wanneer de AFM zich op hetzelfde standpunt stelt als de SEC. En die kans is tegenwoordig levensgroot. Grote verschillen in wetgeving op financieel en economisch gebied mogen niet ontstaan en dus bestaan.

 

 

Advies?

Raadpleeg direct een advocaat, leg hem de zaak voor. En denkt erom, ZeekRewards heeft niet zelf de stekker uit haar programma getrokken. Dat heeft de SEC gedaan.

 

De officiële verklaring van de SEC.

 

SEC Shuts Down $600 Million Online Pyramid and Ponzi Scheme