Vanmorgen ontving ik een bericht van ene Hassan. Hassan schrijft als volgt:

 

Ik had bij zeekrewards mee gedaan met 200 dollar een relatief laag bedrag en ik was er echt niet van bewust dat het strafbaar was ik dacht gewoon een beetje kijken wat het is en niet gelijk met de gedachte om er echt geld aan te verdienen. ben ik dan net zo strafbaar of valt het wel mee voor mij.

 

En dus hierbij mijn reactie omdat ik denk dat er meerdere mensen met deze vraag zitten...:

 

Beste Hassan,

 

Oplichting is strafbaar. Het is een vorm van bedrog en wordt besproken in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Artikel 326 WvS beschrijft oplichting als volgt: "Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het tenietdoen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie."

 

De wet is hier stellig in. Wanneer je niet bestaande beleggingen hebt aangeboden, dan ben je volgens de definitie in artikel 326 gewoon strafbaar. In Nederland bestaat naast het strafrecht ook individuele wetgeving. Wetgeving om bijvoorbeeld de financiële markten onder controle te houden. Deze wetgeving gebaseerd op de financiële markten wordt onder andere beschreven in de Wet op het Financieel Toezicht. Deze wet staat ook bekend als de WFT.

 

Het standpunt dat distributeurs innemen wanneer zij zeggen 'maar ik wist helemaal niet dat er sprake was van oplichting', houdt in geen enkele rechtszaal stand. Als aanbieder van een participatie of deelneming in ZeekRewards heb je een onderzoeksplicht. Deze onderzoeksplicht weegt zwaarder dan onwetendheid.

 

Onwetendheid is het Nederlandse rechtstelsel (en in geen enkele andere) geen mogelijkheid om onder straf uit te komen.

 

Ook de relatief lage bedragen - je spreekt over tweehonderd dollar - doen niets af aan de strafbaarheid van de situatie. Wanneer je introducties hebt verzorgd is gewoonweg sprake van beide overtredingen. Het is dan aan de rechter om te bepalen of hij de strafmaat wil matigen of niet.

 

Ik hoop dat dit voldoende duidelijkheid voor je schept. Het is niet het verhaal wat je wilt horen, maar ja het eeuwenoude adagium 'wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten' is ook hier van toepassing. Laat dit een wijze les zijn voor de toekomst...