Zowel bij direct beleggen, waarbij aandelen bij een broker, tussenpersoon of een fonds worden ingekocht, als bij indirect beleggen, waarbij een beleggingsproduct bijvoorbeeld gekoppeld aan een hypotheek is om de terugbetaling van (een deel van) de openstaande hypothecaire geldlening te waarborgen is sprake van deze onduidelijkheid in kosten.

 

De kosten van een beleggingsproduct hebben een belangrijke invloed op het nettoresultaat van de beleggingen en spelen daarbij een grote rol bij de keuze die de belegger moet maken om zijn rendement te behalen. Korte termijn en lange termijn horizon is uitermate belangrijk bij het inzichtelijk hebben van de kosten van een beleggingsproduct.

 

 

Bevindingen onderzoek

Het onderzoek dat werd uitgevoerd door de AFM richtte zich op vijftien beleggingsondernemingen. De inhoud van het onderzoek had met name betrekking op de transparantie en hoogte van de kosten van beleggen. Zowel vermogensbeheerders als brokers en adviseurs zijn meegenomen in het onderzoek waardoor sprake is van een steekproef die als relatief betrouwbaar gezien kan worden.

 

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de duidelijkheid en volledigheid van de openbare informatie over de kosten kan in veel gevallen sterk worden verbeterd. Beleggingsondernemingen geven vaak weinig uitleg over de kosten die bij de belegger in rekening worden gebracht. Zo worden de kosten die samenhangen met het beleggen in fondsen vaak niet vermeld. Dit terwijl er erg vaak in fondsen wordt belegd en deze kosten een groot deel van de totale kosten uitmaken. Zo is de berekende hoogte van de fondskosten in de gevallen waarin alleen in beleggingsfondsen wordt belegd vaak meer dan 75% van de totale kosten. Daarnaast bleek niet altijd helder voor welke beleggers de beleggingsdienstverlening wel en niet bedoeld is, waardoor beleggers zich in dienstverlening verdiepen die voor hen niet interessant is.

 

Conclusie

Teneinde meer transparantie en duidelijkheid richting de belegger te bieden, wil de AFM met de sector werken aan transparantie en inzicht op het gebied van de kosten die gemoeid zijn met beleggen. Meer hierover leest u op de website van de Autoriteit Financiële Markten.